Mazars e-Tax: Altele

Aici gasiti raspunsurile la intrebarile din sectiunea ALTELE:

DISCLAIMER: Raspunsurile oferite de specialistii Mazars au un scop strict informativ si contin informatii generale. Nu sunt considerate consiliere profesionala si, drept urmare, Mazars nu isi asuma nici o responsabilitate in acest sens. Mazars isi rezerva dreptul de a nu raspunde la intrebarile cu caracter complex si/sau foarte specifice, ce necesita un volum de analiza care excede resursele alocate acestui proiect. Pentru intrebari suplimentare cu privire la problemele expuse si deciziile care ar putea afecta afacerea Dvs., va rugam nu ezitati sa ne contactati direct sau sa ne trimiteti un email. Specialistii Mazars va vor contacta in cel mai scurt timp.

Intrebarea nr. 1:

Care este tratamentul fiscal al tichetelor de masa incepand cu data de 1 iulie 2010, din punctul de vedere al impozitului pe venitul din salarii si al contributiilor sociale?

Raspuns:

Conform prevederilor art. IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 59 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar - fiscale, incepand cu data de 1 iulie 2010, tichetele de masa sunt supuse impozitului pe veniturile din salarii. Pentru acestea (tichetele de masa) nu se datoreaza insa contributii sociale.

* * *

Intrebarea nr. 2:

Ce curs valutar se utilizeaza la sfarsitul lunii august 2010 pentru evaluarea in contabilitate a creantelor si datoriilor in valuta?

Raspuns:

Conform prevederilor punctului 186 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055 / 2009, la finele fiecarei luni creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) din ultima zi bancara a lunii in cauza.

* * *

Intrebarea nr. 3:

Va rog sa-mi spuneti care este parerea dvs. cu privire la obligativitatea declararii si platii contributiilor la somaj si CAS de catre o persoana fizica autorizata, liber profesionist, expert contabil. Mentionez ca sunt facturate certificarile de bilant de 2 ori pe an (respectiv pentru situatiile financiare anuale si semestriale). Se poate considera activitate ocazionala?

Raspuns:

Conform prevederilor art. 3, alin. (1) din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare ale Ordonantei de Urgenta nr. 58 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale, persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial - sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate, prevazute la art. III, alin. (2) din ordonanţa de urgenta, denumite in continuare contribuţii individuale.

Potrivit aceluiasi articol, in cazul in care o persoana realizeaza, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial, ea datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.

Tinand cont de situatia pe care ne-ati expus-o, facturile emise de liber profesionistul in cauza se incadreaza in prevederile legale referitoare la veniturile profesionale cu caracter repetitiv (semestrial). In consecinta, expertul contabil datoreaza contributii sociale individuale conform prevederilor OUG 58 / 2010, art. III.

* * *

Intrebarea nr. 4:

Va rog sa imi spuneti daca in urma publicarii Legii 118 / 2010 se modifica (scade cu 25%) si nivelul diurnei interne HG 1860 / 2006 sau scade doar diurna externa (HG 518 / 1995) pentru companiile private?

Raspuns:

Potrivit prevederilor Legii 118 / 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis în misiune permanenta in strainatate si, respectiv, ale personalului roman trimis în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevazute in anexa nr. V/3 la Legea-cadru nr. 330 / 2009 si în HG nr. 837 / 1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (respectiv în HG 518 / 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare).

Prin urmare, cuantumul diurnei acordate salariatilor romani care efectueaza deplasari in Romania in interesul serviciului nu se reduce, prevederile legislative fiind valabile numai pentru nivelul diurnelor acordate salariatilor pentru deplasarile externe, atat in cazul institutiilor publice cat si in cazul companiilor private.

* * *

Intrebarea nr. 5:

Sunt persoana fizica rezidenta in Romania si am primit de curand o oferta de lucru ca individual (PFA) in Germania. In contractul pe care urmeaza sa-l semnez exista o clauza de exclusivitate cu acea companie. Astfel, as avea urmatoarele intrebari:

- am inteles ca fiind individual trebuie sa ai cel putin doi clienti. Daca ai un singur client trebuie platite taxe si cotizatii suplimentare?

- in Germania individualul (PFA) este scutit la plata impozitului pe profit in primii trei ani?

- ce obligatii fiscale am fata de statul Roman si statul German?

Raspuns:

1. Cu privire la prevederile OUG nr. 58 / 2010 referitoare la reclasificarea activitatii, consideram ca un PFA care are un singur client nu este neaparat unul dependent. Trebuie analizate atent criteriile de la art. 7 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, in vederea stabilirii daca activitatea este sau nu una dependenta. In acest sens este relevant si faptul daca Dvs. veti fi inregistrat ca PFA in Germania sau ca PFA in Romania, urmand a va desfasura activitatea in Germania.

2. Cu privire la colaborarea Dvs. cu o companie germana, din informatiile furnizate intelegem ca activitatea se va desfasura in Germania. In aceasta situatie aveti doua posibilitati:

- Inregistrarea ca PFA (sau echivalent) in Germania, caz in care va veti supune legislatiei fiscale germane. De asemenea, contributiile sociale se vor datora, conform regulii generale din regulamentele europene in domeniu, in statul unde se desfasoara activitatea (Germania). In acest sens va recomandam sa cereti opinia unui consultant fiscal din Germania.

- Inregistrarea ca PFA in Romania, urmand a va desfasura activitatea in Germania, iar in functie de durata desfasurarii activitatii existand riscul de a crea un sediu permanent in Germania. Veniturile ce vor fi atribuite sediului permanent vor fi impozitate conform conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Germania, numai in Germania.

Din punctul de vedere al contributiilor sociale, ca lucrator independent intr-un stat membru si care se deplaseaza in alt stat membru in vederea desfasurarii activitatii sale, va puteti incadra pe o exceptie de la regula generala (potrivit Regulamentului CEE nr. 883 / 2004), platind astfel contributiile in tara de rezidenta -adica Romania-, cu conditia obtinerii certificatului E101, de atestare a legislatiei aplicabile. Va rugam sa tineti cont totusi de faptul ca acest tratament poate fi aplicat doar pentru o perioada de 24 de luni si, pentru obtinerea certificatului E101, lucratorul independent trebuie ca inainte sa fi fost asigurat in sistemul de asigurari sociale din Romania pentru cel putin o luna, si sa fi desfasurat o activitate similara in Romania.

3. Referitor la obligatiile pe care le aveti fata de statul roman si cel german, acestea difera in functie de locul inregistrarii Dvs. ca PFA (Romania sau Germania), de durata activitatii Dvs. pe teritoriul Germaniei, precum si de natura acesteia.

* * *

Intrebarea nr. 6:

Care este calificarea din punct de vedere fiscal a utilizarii de catre un angajat a autoturismului ce apartine patrimoniului societatii, pentru parcurgerea traseului de la domiciliu la sediul societatii? Care sunt conditiile, documentele doveditoare etc.?

Raspuns:

Conform prevederilor art. 55, alin. (3), lit. (a) din Legea 571 / 2003 privind Codul Fiscal si normele sale de aplicare (pct. 79), utilizarea unui vehicul de orice tip din patrimoniul societatii pentru deplasarea pe distanta dus-intors de la locul de munca la domiciliu angajatului nu este considerata avantaj in natura si nu se ia in considerare la evaluarea folosirii in scop personal a vehiculului. Asadar contravaloarea utilizarii unui vehicul de catre un salariat pentru distanta la si de la locul de munca catre domiciliu nu se impoziteaza la nivelul angajatului. Pentru a dovedi acest lucru se pot intocmi foi de parcurs de catre angajat, care sa fie aprobate de catre angajator.

* * *

Intrebarea nr. 7:

Avand in vedere prevederile art. I, pct.1 din OUG 58 pentru modificarea si completarea Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar contabile, precum si prevederile Hotararii nr. 791 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale, va rugam sa ne sprijiniti cu precizari referitoare la urmatoarele aspecte privind activitatea desfasurata de persoanele fizice autorizate in baza contractelor de prestari servicii incheiate de acestea cu Banca Nationala a Romaniei (in calitate de platitor de venit):

1. Platitorul de venit este obligat sa reanalizeze contractele incheiate pana la 01.07.2010 cu persoanele fizice autorizate si sa reconsidere natura activitatii care face obiectul contractului in activitate dependenta sau activitate generatoare de venituri profesionale, chiar daca pentru serviciile prestate este emisa factura (similar cu persoanele juridice)?

2. Activitatea unei persoane fizice autorizate care presteaza o activitate pe baza de contract si care emite factura, ca urmare a serviciilor prestate, poate fi reconsiderata ca activitate dependenta?

3. In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, platitorul de venit este obligat sa incheie cu persoana respectiva contract individual de munca?

4. In cazul in care activitatea se reconsidera a fi dependenta, fara a implica obligativitatea incheierii unui contract individual de munca, care sunt tratamentul fiscal si obligatiile fiscale aferente atat prestatorului, cat si beneficiarului de servicii, precum si cuantumul sumei care reprezinta continutul facturii emise de persoana fizica autorizata conform art I. din OUG 58 / 2010?

5. In cazul veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale (profesii libere – ex. medic), cu caracter repetitiv, pe baza de factura emisa de persoana fizica autorizata, care sunt tratamentul fiscal si obligatiile fiscale ce revin platitorului de venit?

6. In cazul veniturilor de natura profesionala cu caracter repetitiv, pe baza de factura emisa de persoana fizica autorizata, avand calitatea si de pensionar pentru limita de varsta / anticipat in sistemul public de pensii, care sunt tratamentul fiscal si obligatiile fiscale ce revin platitorului de venit, pe de o parte si prestatorului in cauza, pe de alta parte?

Raspuns:

1. Da, deoarece nu este relevant faptul daca o PFA emite sau nu factura.

2. Orice activitate poate fi reconsiderata drept activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul din criteriile enumerate la art. 7 din Legea 571 / 2003 din Codul Fiscal (in continuare denumita "Codul Fiscal").

3. In cazul reconsiderarii unei activitati ca dependente, platitorul de venit nu este obligat sa incheie un contract individual cu persoana in cauza, ci este obligat doar sa suporte valoarea contributiilor sociale calculate, ca si in cazul unui contract individual de munca.

4. In cazul reclasificarii activitatii ca activitate dependenta, cele doua parti raspund solidar, datorandu-se atat contibutiile sociale ale angajatului, cat si cele ale angajatorului, ca si in cazul unui contract individual de munca.

5. Aprobarea OUG 58 / 2010 si a normelor sale de aplicare aprobate prin HG 791 / 2010 aduc obligatii suplimentare persoanelor ce obtin venituri de natura profesionala, dar nu si platitorilor acestor venituri. Mentionam ca veniturile de natura profesionala sunt definite ca venituri din alte activitati decat cele dependente. Asadar, pentru a putea fi considerate venituri de natura profesionala astfel incat platitorul de venit sa nu aiba alte obligatii suplimentare, suntem de parere ca activitatile respective nu trebuie sa indeplineasca conditiile de dependenta mentionate la art. 7 din Codul Fiscal.

6. Prevederile art. III din OUG 58 / 2010 nu sunt aplicabile persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii si in consecinta tratamentul fiscal aplicabil acestora nu este afectat de modificarile recente cu privire la contributiile sociale. Totusi, dorim sa va atragem atentia ca riscul reclasificarii activitatii inca exista, si in acest sens trebuie analizata activitatea prin prisma criteriilor de la art. 7 din Codul Fiscal.

* * *

Intrebarea nr. 8:

Referitor la impozitul pe castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise se depune formularul 225. Intrebarea este: daca am documente justificative cu castig si pierdere 0 (zero) pe trimestrul III 2010, mai am obligatia depunerii formularului?

Instructiunile de completare a formularului obliga la depunere de formular pe cei care au castiguri sau pierderi. Eu nu am nici una nici alta si oricum pe trimestrul IV se vor declara sumele cumulate de la inceputul perioadei de raportare (in cazul de fata de la 01.07.2010).

Raspuns:

Agentia Nationala de Administrate Fiscala a emis un nou model de formular, Formularul 225, in vederea stabilirii platilor anticipate pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare. Formularul se foloseste pentru castigurile obtinute dupa data de 01.07.2010.

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_225_2010.pdf

Modelul si continutul formalurului sunt aprobate de Ordinul 2600/2010 emis in data de 21.10.2010. Incepand cu data de 01.07.2010, tratamentul fiscal aplicabil castigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, a fost modificat. Astfel, de la 01.07.2010, persoanele fizice, beneficiare de venit, au obligatia stabilirii trimestriale a castigului net / pierderii nete, calcularii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata in contul impozitului pe castigul net anual impozabil. Impozitul de plata / de restituit pentru perioada de raportare, reprezentand plata anticipata, se calculeaza de persoana fizica, beneficiara de venit, ca diferenta intre impozitul pe castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru si impozitul aferent trimestrului anterior.

Impozitul pe castigul net se stabileste la sfarsitul fiecarui trimestru, prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net cumulat, la sfarsitul trimestrului de raportare. Castigul net / pierderea neta se determina la sfarsitul fiecarui trimestru, ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului de raportare. Pentru perioada 01.07-31.12.2010, la stabilirea platilor anticipate se vor avea in vedere numai castigurile si pierderile aferente tranzactiilor cu titluri de valoare efectuate incepand cu data de 01.07.2010.

Formularul 225 se va utiliza pentru declararea castigului net / pierderii nete si a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din tranferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, incepand cu 01.07.2010.

In ceea ce priveste obligativitatea depunerii declaratiei, intr-adevar documentul face referire la castig / pierdere, fara a se face nicio mentiune legata de situatia cand acestea sunt egale cu zero. Astfel, s-ar putea intelege ca nu exista obligatia depunerii declaratiei 225 pentru cazurile cand castigul / pierderea sunt egale cu zero. Pe de alta parte, se poate interpreta ca exista obligativitatea depunderii declaratiei pentru ca exista un castig / o pierdere, dar acestea sunt egale cu zero. De asemenea, art. 83 din Codul Fiscal specifica faptul ca declaratia de impunere se completeaza pentru castigul net anual impozabil / pierderea neta anuala, generat / generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, fara a mentiona situatia cand acestea sunt egale cu zero. Chiar daca legislatia nu este foarte clara in acest sens, interpretarea autoritatilor fiscale ar putea fi in sensul obligativitatii depunerii declaratiei, iar riscul este plata unei amenzi cuprinsa intre 500 si 1.000 RON.

* * *

Intrebarea nr. 9:

O societate a importat in 2008 un utilaj care nu s-a vandut pana in prezent, aflandu-se pe stoc. Avand in vedere ca utilajul este nefolosit, dar nu mai este nou din punct de vedere al anului de fabricatie, cum pot reduce in mod legal pretul de stoc, repectiv pretul de N.I.R, pentru a stabili un nou pret, depreciat, care sa-mi permita si actualizarea pretului de vanzare?

Raspuns:

Conform prevederilor Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, punctul 8.1.2. - “Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant”, in situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

In intelesul reglementarilor, valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

Conform punctului 56 din Ordinul mentionat anterior, evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. Fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie. Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

In cazul imobilizarilor corporale si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute in vedere, de catre evaluatori independenti sau personalul entitatii, si alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).

Pentru a stabili daca exista deprecieri ale imobilizarilor corporale si necorporale, in afara constatarii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate in considerare surse externe si interne de informatii. La sursele externe de informatii se incadreaza aspecte precum:

- pe parcursul perioadei, valoarea de piata a activului a scazut semnificativ mai mult decat ar fi fost de asteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizarii;

- pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.

Din sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele elemente:

- exista indicii de uzura fizica sau morala a imobilizarii;

- pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat, in ceea ce priveste gradul sau modul in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Astfel de modificari includ: situatiile in care imobilizarea devine neproductiva, planurile de restructurare sau de intrerupere a activitatii careia ii este dedicata imobilizarea, precum si planificarea cedarii imobilizarii inainte de data estimata anterior;

- raportarile interne pun la dispozitie indicii cu privire la faptul ca rezultatele economice ale unei imobilizari sunt sau vor fi mai slabe decat cele scontate.

Indiciile de depreciere a imobilizarilor, puse la dispozitie de raportarile interne, includ:

- fluxul de numerar necesar pentru achizitionarea unei imobilizari similare, pentru exploatarea sau intretinerea imobilizarii este semnificativ mai mare decât cel prevazut initial in buget;

- rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevazut in buget;

- o scadere semnificativa a profitului din exploatare prevazut in buget, respectiv o crestere semnificativa a pierderilor prevazute in buget, generate de imobilizare etc.

Deciziile privind reluarea unor deprecieri inregistrate in conturile de ajustari au la baza constatarile comisiei de inventariere. Pot exista si unele indicii ca o pierdere din depreciere recunoscuta in perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporala sau corporala nu mai exista sau s-a redus. La aceasta evaluare se tine cont de surse externe si interne de informatii.

In categoria surselor externe de informatii se pot incadra urmatoarele:

- valoarea de piata a imobilizarii a crescut semnificativ in cursul perioadei;

- in cursul perioadei au avut loc modificari semnificative cu efect favorabil asupra entitatii sau se estimeaza ca astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat, in mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.

Dintre sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele:

- pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect favorabil asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat in ceea ce priveste gradul sau modul in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Aceste modificari includ costurile efectuate in timpul perioadei pentru a imbunatati si a creste performanta imobilizarii sau pentru a restructura activitatea careia ii apartine imobilizarea;

- raportarile interne dovedesc faptul ca performanta economica a unei imobilizari este sau va fi mai buna decât s-a prevazut initial etc.

Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.

In cazul descris de Dvs., ar trebui sa inregistrati un provizion pentru depreciere, in cazul in care la inventariere se constata o depreciere reversibila a valorii mijlocului fix, respectiv un plus de amortizare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila a valorii acestuia.

In cazul in care ati inregistrat utilajul in contul de storcuri (marfuri), fiind destinat vanzarii, cu ocazia inventarierii ar trebui sa inregistrati un provizion pentru deprecierea stocurilor, daca se constata o depreciere a valorii acestuia.

* * *

Intrebarea nr. 10:

Un asociat unic la un SRL a hotarat majorarea capitalului social din profiturile anilor anteriori, astfel ca dupa majorare, de la un capital de 1000 lei (100 parti sociale) are in prezent un capital de 1.000.000 lei (100.000 parti sociale). Asociatul unic hotareste vanzarea partilor sociale pe care le detine (100.000 bucati) la un alt SRL, la valoarea de 1.000.000 lei. Plateste asociatul respectiv vreun impozit?

Raspuns:

Conform prevederilor art. 66 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, in cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala / pretul de cumparare.

Mai mult, art. 67, alin (3), lit b) din Codul Fiscal prevede ca impozitul in cota de 16% asupra castigului este calculat si retinut de dobanditor la momentul incheierii tranzactiei. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si/sau in registrul asociatilor / actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor mobiliare la Registrul Comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

Valoarea fiscala a titlurilor de participare este definita la art. 7, punctul (33), lit b) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si reprezinta valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii.

* * *

Intrebarea nr. 11:

Un pensionar cu pensie anticipata partiala poate avea o intreprindere individuala cu care sa realizeze venituri, fara ca pensia sa ii fie anulata? In caz afirmativ, ce taxe ar trebui acesta sa plateasca?

Raspuns:

Tinand cont de situatia Dvs. specifica, va informam ca intrebarea excede aria noastra de expertiza si in acest sens va recomandam sa cereti sfatul unui avocat, care se poate pronunta cu privire la mentinerea dreptului de pensie si la aplicabilitatea prevederilor Legii 19/2000 privind pensiile.

Din punct de vedere fiscal, potrivit prevederilor art. 43 din titlul III - "Impozit pe venit" al Codului Fiscal, venitul net obtinut dintr-o activitate independenta (de exemplu intreprindere individuala) se impoziteaza cu cota de impunere de 16%. Totodata, potrivit prevederilor punctului 42^2 din Normele Metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, in cazul contribuabililor persoane fizice care desfasoara o activitate independenta ca intreprindere individuala, venitul net se poate determina si pe baza de norme anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 49 din Codul Fiscal.

Conform prevederilor art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, intreprinzatorul, persoana fizica titulara a unei intreprinderi individuale, este asigurata in sistemul public de pensii, dar are dreptul de a fi de asemenea asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege. In cazul in care doriti, va putem furniza o opinie separata privind contributiile sociale datorate (baza de calcul, cote de contributii, mod de declarare, termene de plata) de titularul unei intreprinderi individuale.

* * *

Intrebarea nr. 12:

Conform Ordinului MFP 1879/2010, raportarile contabile la 30.06.2010 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel: (a) directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; (b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata. Totodata, conform art. 10, alin 2 din Legea Contabilitatii nr. 82 se prevede asa: contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

Rezulta ca persoanele care semneaza raportarile financiare la 6 luni trebuie sa aiba studii economice superioare. In conditiile in care raportarile financiare la 6 luni nu sunt semnate de persoane cu studii economice superioare sau nu exista contract de prestarii servicii incheiat cu un expert contabil CECCAR, va rog sa-mi spuneti ce sanctiuni se aplica conform Legii Contabilitatii sau ce sanctiuni se aplica conform altor legi, in conditiile in care raportarea financiara la 6 luni se depune la administratia financiara si este semnata de administrator sau alta persoana care nu are studii economice superioare (un contabil).

Raspuns:

Asa cum ati precizat si Dvs., Legea Contabilitatii prevede ca raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Mai mult, dorim sa atragem atentia asupra faptului ca, in conformitate cu Legea 31/1990 - Legea societatilor comerciale, art. 73, administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati

b) existenta reala a dividendelor platite

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

In consecinta, va recomandam sa analizati prevederile legii contabilitatii si a legii societatilor comerciale, pentru incadrarea exacta a faptei descrise de Dvs. si determinarea sanctiunii corespunzatoare.

* * *

Intrebarea nr. 13:

A. Este posibil ca o PFA din Romania sa ofere servicii IT / software unei firme (de IT) din Germania, pe baza unui contract de prestari servicii, insa sa plateasca impozitul la norma fixa tot in Romania? In acest caz, ar fi vreo diferenta daca activitatea se desfasoara la sediul firmei din Germania?

B. De asemenea, este posibila o angajare a persoanei din Romania la aceeasi firma din Germania, dupa ce expira contractul de prestari servicii pe PFA?

Raspuns:

A. In ce priveste posibilitatea ca o persoana fizica autorizata (PFA) sa presteze servicii in favoarea unei societati din Germania, fara indoiala ca este posibil. Pentru a putea stabili insa daca se poate ca PFA sa plateasca impozit pe veniturile obtinute din aceasta activitate in Romania, pe baza normelor de venit, trebuie mai intai sa determinati care este legislatia aplicabila. Astfel daca prestarea serviciului se face la sediul beneficiarului din Germania, este foarte probabil ca prestatorul sa genereze pe teritoriul Germaniei un sediu permanent, caz in care va fi impozitat conform legislatiei acestei tari. Daca in mod contrar, activitatea se desfasoara in Romania, atunci PFA va fi impozitata conform legislatiei din Romania.

In plus, pentru a beneficia de impozitarea pe baza normelor de venit, activitatea desfasurata de PFA trebuie sa se incadreze in cele admise spre a fi impuse in acest fel. Activitatile admise pentru impozitarea pe baza normelor de venit sunt prezentate in OMFP 1847/2003 privind stabilirea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

B. In ce priveste posibilitatea ca o persoana fizica rezidenta sa incheie un contract de munca cu un angajator rezident in Germania, va informam ca odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, acest lucru este posibil de principiu. Va precizam insa ca unele state membre au stabilit masuri tranzitorii in ce priveste deschiderea pietei de munca persoanelor rezidente in alte state membre. Legat de intrebarea Dvs. nu ne putem pronunta asupra legislatiei de munca din Germania si, prin urmare, va sugeram sa solicitati informatii de la angajatorul german sau de la autoritatile germane.

* * *

Intrebarea nr. 14:

Cum intelegeti Dvs. expresia din OUG nr. 117/2010 referitoare la microintreprinderi si anume: "....consultantei si managementului'', conditie pentru ca o societate sa nu fie microintreprindere?

De fapt o societate avand obiect de activitate cod CAEN 6920 si care desfasoara activitati reglementate de ordonanta prinvind consultanta fiscala intra in aceasta categorie, avand in vedere ca definirea activitatilor de consultanta fiscala este redata in actul normativ mentionat (OG 71/2001, cu modificarile ulterioare). De fapt ce se intelege prin consultanta si management? Daca luam in considerare definitia data de firma Ensight, consider ca serviciile de consultanta fiscala nu ar intra in aceasta categorie. Astfel poate o societate care desfasoara activitati de consultanta fiscala sa fie microintreprindere?

Raspuns:

In trecut exista conditia ca, in cazul microintreprinderilor, veniturile din consultanta si management sa nu depaseasca 50% din veniturile totale. In urma modificarilor aplicabile de la 1 ianuarie 2011, legislatia prevede ca societatile care realizeaza activitati in domeniul consultantei nu pot opta pentru sistemul de impunere aferent microintreprinderilor. Prin urmare, daca o societate realizeaza activitati in domeniul consultantei, nu va mai putea beneficia de prevederile aplicabile microintreprinderilor, ci va deveni platitoare de impozit pe profit.

* * *

Intrebarea nr. 15:

As dori sa stiu daca pentru restituire creditare asociat exista o limita de suma ce se poate rambursa. Valoarea de restituit se poate face direct din contul bancar al firmei in contul asociatului?

Raspuns:

Intelegem din cuprinsul solicitarii dvs. ca societatea comerciala in cauza a fost creditata, in baza unui contract de imprumut, de catre unul dintre asociatii sai si in acest sens va este necesara opinia noastra cu privire la posibilitatea restituirii acestui imprumut prin virament bancar in contul asociatului creditor.

Din punct de vedere juridic, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale nu prevede restrictii cu privire la sumele maxime ce pot fi rambursate si nici cu privire la posibilitatea restituirii acestui imprumut prin virament bancar.

Cu toate acestea, pentru a evita orice posibile interpretari excesive ale organelor de control fiscal si in cazul in care contractul de imprumut nu prevede altfel, consideram recomandabila incheirea unui protocol / act aditional la contractul de imprumut, prin care sa fie indicat expres contul asociatului creditor in care urmeaza a fi facuta plata reprezentand restituire imprumut.

Mentionam ca prezenta informare se bazeaza exclusiv pe datele / informatiile pe care ni le-ati pus la dispozitie, prin urmare nu va putem oferi siguranta ca informatiile furnizate sunt suficiente in vederea identificarii tuturor riscurile existente sau potentiale.

* * *

Intrebarea nr. 16:

O PFA dependenta, dupa ce achita CAS 10,5%, somaj 0,5%, CASS 5,5%, impozit 16% la factura pe care a emis-o si dupa ce scade cheltuielile deductibile aferente PFA (chirie sediu), mai trebuie sa plateasca impozit 16% pentru PFA?

Raspuns:

Conform art. 7, alin. (1), punctul 2.1 din Legea nr. 571 / 2003 cu privire la Codul Fiscal (in continuare "Codul Fiscal"), orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste anumite criterii.

Totodata, punctul 2.2 al aceluiasi articol mentioneaza ca, in cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii vor fi recalculate (conform regulilor aplicabile salariilor) si virate, acestea fiind datorate atat de platitorul cat si de beneficiarul de venit.

In consecinta, in opinia noastra, in situatia in care activitatea poate fi considerata ca fiind dependenta, aceasta ar trebui sa fie desfasurata in baza unui contract de munca si nu a unui contract de colaborare intre o persoana fizica autorizata si beneficiar.

Daca totusi se opteaza pentru a doua varianta, consideram ca o abordare prudenta ar fi ca platitorul de venit sa caculeze si sa plateasca impozitul si toate contributiile sociale. Intrucat legislatia nu prevede aceasta situatie si nu cunoastem opinia oficiala a autoritatilor fiscale, sau abordarile in practica ale organelor de inspectie fiscala in aceasta privinta, este neclar in momentul de fata daca persoana fizica autorizata mai are obligatii fiscale cu privire la veniturile obtinute in urma desfasurarii de activitati considerate dependente.

* * *

Intrebarea nr. 17:

Societatea A livreaza deseuri catre societatea B la locul de livrare C (fabrica X) (documentul de insotire pe timpul transportului fiind avizul de insotire a marfii); delegatul societatii B aflat la punctul de livrare C intocmeste avizul de insotire catre fabrica X iar ulterior, pe baza notei de cantar emisa de fabrica X, emite factura catre fabrica X (tot pe baza aceleiasi note emite factura si A catre B).

Intrebare: Este necesar ca societatea B sa-si declare punct de lucru la locatia fabricii C? In contractul incheiat cu societatea A, societatea B stipuleaza ca livrarea se face la punctul C, unde delegatul societatii B preia marfa si o vinde catre fabrica X, urmand ca facturile sa fie intocmite pe baza cantitatilor comunicate prin nota de cantar a fabricii X. De fapt B este cel care are contract cu fabrica X si el doar intermediaza deseurile cumparate de la A si livrate catre X (fizic marfurile nu stau acolo decat in mijlocul de transport).

Raspuns:

Referitor la inregistrarea unui punct de lucru la Registrul Comertului, mentionam ca aceasta presupune detinerea unui spatiu in baza unui contract (ex. inchiriere, comodat etc.) si prestarea efectiva a unei activitati la acest spatiu.

Avand in vedere speta expusa de Dvs. si luand in considerare faptul ca societatea B nu desfasoara efectiv o activitate la locul de livrare (fabrica X), fiind vorba doar de o predare a marfurilor, consideram ca nu este necesara deschiderea unui punct de lucru a acesteia in spatiul fabricii X.

Cu toate acestea, pentru a evita orice posibile interpretari excesive ale organelor de control, societatea B isi poate inregistra la Oficiul Registrului Comertului, in baza unei declaratii pe proprie raspundere tip 3, desfasurarea de activitati in afara sediilor.

Mentionam ca prezenta informare se bazeaza exclusiv pe datele / informatiile pe care ni le-ati pus la dispozitie, prin urmare nu va putem oferi siguranta ca informatiile furnizate sunt suficiente in vederea identificarii tuturor riscurile existente sau potentiale.

* * *

Intrebarea nr. 18:

Care este parerea dvs referitor la urmatoarele chestiuni:
- pentru salariile platite unor angajati detasati in Germania la un punct de lucru al angajatorului persoana juridica romana (punct de lucru din Germania care plateste impozitul pe salarii in Germania, plateste impozit pe profit in Germania, respectiv este un sediu permanent care intocmeste bilant la autoritatile germane) se platesc in Romania contributiile sociale obligatorii (atat de angajat cat si de angajator); mentionez ca salariatii isi desfasoara activitatea in incinta unei companii din Germania cu care persoana juridica romana are incheiat un contract de prestari de servicii pentru derularea caruia salariatii din Romania sunt detasati acolo. Pentru salariati se completeaza formularul e 101.

Raspuns:

Incepand cu 1 mai 2010, formularul E 101 a fost inlocuit de formularul A1, ca urmare a intrarii in vigoare a noilor Regulamente Europene nr. 883/2004 si nr. 987/2010.

Daca in Romania se continua plata contributiilor sociale, in baza formularului A1 acestea nu se mai datoreaza si in Germania.

* * *

Intrebarea nr. 19:

Se platesc contributii sociale obligatorii de catre angajator si angajat pentru sumele acordate salariatilor din fondul de participare a salariatilor la profit aprobat de AGA si prevazut in actul constitutiv? Metionez ca este vorba de o societate comnerciala SA cu actionari privati (SIF-uri, alti actionari etc.).

Raspuns:

Raspunsul nostru pleaca de la premisa ca ati verificat cu juristii dumneavoastra daca aceste sume pot fi acordate salariatilor potrivit legii. In cazul in care ati efectuat validarea juridica, iar aceste sume pot fi acordate potrivit legii, din punct de vedere fiscal contributiile sociale datorate sunt:

-   Impozit pe venit
-   Contributia la Asigurarile Sociale de Sanatate (CASS) – angajat si angajator:
-   Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

-   Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Urmatoarele contributii sociale nu se datoreaza pentru participarea salariatilor la profit, potrivit legii:
-   Contributia de asigurari sociale (CAS),
-   Contributia angajatorului la fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
-   Contributia la fondul de somaj – angajat si angajator.

* * *

Intrebarea nr. 20:

Care sunt obligatiile unei PFA cu obiect de activitate - consultanta, dupa ce s-a inregistrat la Registrul Comertului si a depus la ANAF declaratia 220 si 070? Cine si cand verifica facturile prin care PFA face achizitii? Ce se mai poate verifica la o PFA?

Raspuns:

Din punct de vedere al impozitului pe venit, pe langa declaratia cod 220, o PFA are obligatia de a depune pana la data de 25 mai a anului curent pentru anul anterior Declaratia privind veniturile realizate din Romania (declaratia cod 200).

Mai mult, PFA are obligatia de a achita impozitul pe venit anual, stabilit prin declaratia cod 220, prin plati anticipate trimestriale, pana la data de 25 a ultimei luni a fiecarui trimestru (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie).

De asemenea PFA are, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii pe baza declaratiei de asigurare si, in conditiile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, obligatia de a se asigura in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, pe baza declaratiei privind obligatiile de constituire si plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca.

Verificarea facturilor emise sau primite de o PFA are loc in cazul unei inspectii fiscale organizate de organul fiscal competent. Ca recomandare, fiecare PFA trebuie sa isi urmareasca nivelul cifrei de afaceri realizat pentru a nu omite indeplinirea obligatiilor fiscale legate de TVA.

* * *

Intrebarea nr. 21:

Persoana fizica din Arad: As dori sa va intreb daca trebuie sa platesc impozit in Romania pe un venit sub forma de dobanda pe care l-am realizat in Austria ca si nerezident si pentru care am platit in Austria impozit prin retinere la sursa?

Raspuns:

Conform prevederilor art. 40 din Codul Fiscal, impozitul pe venit se datoreaza de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul în România, pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din România, cat si din afara Romaniei (i.e. dobanda incasata din Austria).

In acest sens, Dvs. trebuie sa depuneti anual la autoritatile fiscale de care apartineti declaratia cod 201 - "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate". Termenul limita de depunere al acestei declaratii este data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Veniturile obtinute se declara pentru fiecare tara sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat. Mai mult, veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor in vigoare, in Romania veniturile din dobanzi se impoziteaza cu cota unica de 16%.

Contribuabilul anexeaza la declaratie documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit in strainatate, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata o Conventie de Evitare a Dublei Impuneri. 

 * * *

Intrebarea nr. 22:

Un antrenor de origine turca poate presta servicii in baza unei Conventii civile sa nu depaseasca in total 183 de zile? Ce obligatii de retinere avem?

Raspuns:

Sunt venituri impozabile, conform art. 115, alin. (1), lit. l) din Codul Fiscal, veniturile din profesii independente desfasurate in Romania, in cazul in care acestea sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat.

Conform art. 116, alin. (2), lit. d)  din Codul Fiscal, impozitul datorat pe veniturile nerezidentilor se retine la sursa si se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16 % asupra veniturilor impozabile. Cu toate acestea, daca in Conventia de Evitare a Dublei Impuneri incheiata intre Romania cu Turcia exista prevederi mai favorabile, acestea vor fi aplicate. Pentru a aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, nerezidentul trebuie sa puna la dispozitia un certificat de rezidenta fiscala care sa ateste ca acesta este rezident in Turcia.

Art. 14 „Profesii independente”, lit. b) din Conventia de Evitare a Dublei Impuneri incheiata intre Romania si Turcia, precizeaza ca, in cazul in care nerezidentul isi desfasoara activitatea in Romania intr-o perioada sau in  mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, veniturile obtinute de acesta din Romania nu vor fi supuse impozitarii pe veniturile obtinute de nerezidenti.

Pentru o analiza specifica, va rugam sa solicitati oferta consultantilor nostri din departamentul de taxe. Referitor la posibilitatea incheierii unei conventii civile pentru cazul Dvs. concret, va rugam sa solicitati si opinia unui consultant juridic. In cazul in care activitatea este reclasificata din independenta in dependenta alte implicatii fiscale trebuie considerate.

* * *

Intrebarea nr. 23:

As dori sa stiu ce obligatii fiscale are in tara de resedinta (Romania), o persoana fizica angajata cu contract de munca intr-o  alta tara din Comunitatea Europeana (Grecia).

Raspuns:

Intelegerea noastra este ca Dvs. doriti sa stiti care sunt obligatiile fiscale in tara de resedinta (i.e. Romania), pentru o persoana fizica romana, angajata cu contract de munca intr-o alta tara din Comunitatea Europeana (i.e. Grecia), care isi desfasoara activitatea in Romania.

Conform art. 60, alin. (1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, veniturile salariale obtinute din strainatate de o persoana fizica rezidenta in Romania, care isi desfasoara activitatea in Romania, sunt venituri impozabile in Romania. Prin urmare, rezidentul care obtine venituri din strainatate are obligatia sa declare (prin declaratia cod 224 - Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania) si sa plateasca lunar impozit pe venitul obtinut, la bugetul de stat, pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul.

Din punct de vedere al contributiilor sociale, prin modificarea art. 296^19 din Codul Fiscal, persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din salarii obtinute din strainatate (i.e. angajatori nerezidenti) pentru activitati desfasurate in Romania vor trebui sa declare si sa plateasca contributii sociale in Romania, la nivelul angajatului si angajatorului, pentru salariul obtinut din strainatate (i.e.Grecia). Declararea contributiilor sociale se va face prin intermediul declaratiei 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul.

Declaratia 112 se va depune direct de persoana fizica angajata, in cazul in care exista un acord privind declararea si plata contributiilor sociale incheiat intre angajat si angajator, sau de catre angajator printr-un reprezentant fiscal / imputernicit, in cazul in care nu exista un astfel de acord. In cazul in care Declaratia 112 se depune direct de catre angajat, atunci acesta nu mai are obligatia depunerii formularului 224.

* * *

Send to a friend

You:

Your friend:

Comments:

Please enter this code in the field below (spam protection) :
 New Code

You:

Comments:

Please enter this code in the field below (spam protection) :
 New Code

Contact us

  • @