Global Dutch Services

Mazars assists Dutch companies in their efforts to take advantage of economic opportunities, with the help of professionals fully able to handle specific issues thanks to their cross-border experience.

At Mazars, our professionals can draw on the expertise and knowledge of the specialist teams in:

Mazars' international and integrated partnership structure allows Global Dutch Services professionals to work closely with Mazars’ teams in the Netherlands on cross-border assignments.

Additionally, our specialists have a deep sector specific knowledge and trend insight.

Mazars tax practice in Romania 

Our tax practice is an important part of the greater Mazars business. We work closely with you to provide tax solutions that help you achieve your strategic objectives.

By acting as one agile, integrated, and collaborative team, across sectors, services, and geographies, our clients benefit from both our Romanian roots and the global perspective that comes from being part of an international firm. 

Our teams are well-prepared and have deep knowledge of areas such as Romanian and international taxation, corporate structures, indirect tax and transfer pricing and will work closely with you to provide tailored, practical and technical advice to guide you through your challenges.  

Request a meeting

Discover latest tax, labour and payroll legislation in Romania and the CEE region

Subscribe to our newsletter

........................................................................................................................................................................

Mazars staat Nederlandse ondernemingen bij in hun inspanningen om economische kansen te benutten, met de hulp van professionals die dankzij hun grensoverschrijdende ervaring volledig in staat zijn om specifieke problemen te behandelen.

Bij Mazars kunnen onze professionals putten uit de expertise en kennis van de gespecialiseerde teams in:

Door de internationale en geïntegreerde partnerschapsstructuur van Mazars werken de professionals van Global Dutch Services nauw samen met de teams van Mazars in Nederland bij grensoverschrijdende opdrachten.

Bovendien hebben onze een diepe sectorspecifieke kennis en trend inzicht.

Mazars belastingpraktijk in Roemenië

Onze belastingpraktijk is een belangrijk onderdeel van onze gehele praktijk en wij werken nauw met u samen om fiscale oplossingen te bieden die u helpen om uw strategische doelstellingen te bereiken.

Door als één flexibel, geïntegreerd team op te treden, over sectoren, diensten en regio's, profiteren onze cliënten van zowel onze Roemeense wortels als het mondiale perspectief dat voortvloeit uit het deel uitmaken van een internationaal bedrijf.    

Ons team is goed voorbereid en heeft een grondige kennis op het gebied van Roemeense en internationale belastingen, bedrijfsstructuren, indirecte belastingen en verrekenprijzen, en zal nauw met u samenwerken om u praktisch advies te geven en om u door uw uitdagingen te loodsen. 

Een vergadering aanvragen

Ontdek de laatste trends op het gebied van belasting-, arbeids- en loonwetgeving in Roemenië en de CEE-regio.

Abonneren op onze nieuwsbrieven